Relita Industri- och Skadeservice

Relita Industri- och Skadeservice

Monternummer: A01:48

Har du kluckande avlopp, dålig lukt, mögel eller fuktproblem? Är orolig för PCB eller asbest? Har smutsiga soprum eller istappar som hänger från taket? Då skall du besöka vår monter!

Vi hjälper er med fastighetsjour, stamspolning, avloppsrensning, töming av dagvattenbrunna, Radon, ventilationsrensning, sopkärl och soprumstvätt, fasadtvätt, taktvätt, saneringar, rörinspektion, snö och is borttagning från tak, klottersanering, översvämningar, fuktskador och brandsskador, pcb- och asbetssanering, rivningar, flyttstäd, bostadsröjning, låsöppning och restvärdesräddning, garagesopning och innemiljöutredning.

Om Relita
Relita bildades i april 1996 och är ett fullserviceföretag inom skadeservice, industriservice, fastighetsjour och riv & håltagning. Vi jobbar enligt mottot ”att alltid utföra arbetet när kundens behov uppstår”, oavsett tidpunkt på dygnet.

För mer tjänster besök www.relita.se
Kontakta oss på 0771 – 103 500 eller info@relita.se

Relita - jour dygnet runt

Tvätt av soprum och sopkärl

Avloppsrensning

Statusbesiktning av lägenheter