Kunskapsscenen

På Kunskapsscenen får du som besökare ta del av ett gediget scenprogram som fördjupar dina kunskaper inom ämnen såsom digitalisering, förvaltning, juridik, energi och mycket mer. Lyssna på föreläsare från RiksbyggenSBC och HSB. Årets konferencier är Sofia Lilja, anlitad coach, föreläsare, utbildare och inspiratör men kanske mest känd som coach från TV4-succén Idol.

22 NOVEMBER:

10.30 - 11.00

Vad händer i Göteborg stad?

Nyfiken på Göteborgs framtid?
Stadsarkitekt i Göteborg stad, Björn Siesjö,  berättar under Bostadsrättsmässans invigning bland annat om bostadsbyggnadsplaner i Göteborg och vilka samhällsutvecklingsprojekt som är på gång!

Björn Siesjö, Stadsarkitekt

Göteborg Stad

Anna-Karin Norrman, MO-chef

Riksbyggen

Jeanette Holmén, Marknadschef

HSB 

Johan Lundin, Marknads- områdeschef Väst

SBC

11.30 - 12.00

Ny teknik och nya vanor – en stad för alla!

Intresset för hållbarhet och nödvändigheten att klimatanpassa våra bostäder har aldrig varit mer påtagligt. Samtidigt lever vi en tid där nya digitala möjligheter öppnar upp för ökat värde i och kring våra bostäder.

Peter Selberg, Forsknings- och innovationsstrateg

Riksbyggen

Freja Bramsen, Chef hållbarhet och utveckling

HSB 

Alexander Edvinsson, Projektledare

SBC

12.30 - 13.00

Bo och trivas tillsammans – att jobba med social hållbarhet

Livet i en bostadsrättsförening kretsar mycket kring relationer och att få det mellanmänskliga att fungera. Det finns olika definitioner kopplat till social hållbarhet t ex har Riksbyggen definierat social hållbarhet I en bostadsrättsförening på följande sätt: Möjlighet att påverka, skapa gemensam nytta, samverka med omgivningen och utveckla samhället.

Charlotta Brolin, Hållbarhetsspecialist

Riksbyggen

Anna Olofsson, Utvecklings- och hållbarhetsstrateg

HSB 

Sandra Berggren, Säljare

SBC

13.30 - 14.00

Dela resurser – både miljösmart och populärt. Hur kommer man igång?

Behovet av att äga sina prylar är på väg ut, dela är det som gäller. Fenomenet sprids i takt med att vi vill konsumera mindre och vara snällare mot miljön. Men att dela resurser skulle också kunna innebära att vi kan bo mer yteffektivt eftersom vi inte behöver ha lagringsutrymme för alla saker som vi använder sällan.

Charlotta Brolin, Hållbarhetsspecialist

Riksbyggen

Representant

HSB 

Johan Lundin, Marknadsområdeschef Väst

SBC

14.30 - 15.00

Bostadsrättsliga nyheter och allmän frågestund

De lagar, under vilka bostadsrättsföreningar lyder, har under de senaste åren moderniserats för att anpassa lagstiftningen till ett kooperativt företagande. För den som sitter i en styrelse, eller är medlem, i en bostadsrättsförening, är det viktigt att ständigt hålla sig à jour med ändringarna. Paneldebatten vänder sig främst till styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar, men även till bostadsrättsföreningsmedlemmar utan styrelseuppdrag och belyser aktuella frågor på bostadsrättsområdet.

Camilla Alm Eriksson, Chefsjurist

Riksbyggen

Klas Sjödell, Jurist

HSB 

Elin Siwers, Fastighetsjurist

SBC

15.30 - 16.00

Framtidens energiförsörjning i din Bostadsrättsförening

Förnyelsebart eller icka förnyelsebart, fjärrvärme, hållbara energilösningar, solpaneler, grön el, bergvärme, storskaligt och småskaligt. Frågorna kring framtidens energiförsörjning är många. Hur kan man som bostadsrättsförening tänka kring den framtida energiförsörjningen? Finns det frågor som är viktiga att ta tag i snarast eller ska man ha is i magen och vänta och vad ska man i så fall vänta på?

Max Green, Energiingenjör

Riksbyggen

David Skarin, Energirådgivare

HSB 

Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning Marknadsområdeschef

SBC

16.30 - 17.00

Sund ekonomi i bostadsrättsföreningen. Vad är viktigt att tänka på?

Sund ekonomi i en bostadsrättsförening eftersträvar alla styrelser då man vill slippa höja årsavgifterna. Nyckelordet för föreningarna är långsiktighet. Det är alltid balansgång vilka prioriteringar man ska göra i styrelsen. Ska man ha pengar i kassalådan eller ska man amortera på sina lån eller/och sätta igång projekt för sina pengar. Eller kan man både amortera och sätta igång projekt?

Sandra Palmqvist, Ekonom

Riksbyggen

Britt-Marie Ekvall, Brf-ekonom

HSB 

Matilda Öster, Ekonomispecialist

SBC

17.15 - 18.00

Tobias Persson - Lägenhet eller olägenhet? Konsten att leva i en bostadsrätt

Tobias Persson är en prisbelönad stå upp komiker som också är känd från många olika TV-program i SVT och TV4. Just nu är Tobias aktuell med sin Sverigeturné ”Man på prov” och på Bostadsrättsmässan bjuder han på en skräddarsydd skrattfest om livet i bostadsrätt, grannsämja och kulturkrockar i föreningen.

Tobias Persson, Komiker

23 NOVEMBER:

10.30 - 11.00

Hur skapar man engagemang i föreningen?

Engagemanget i en bostadsrättförening kan delas upp i olika delar. Dels har vi engagemanget som innefattar skyldigheterna när man köper en bostadsrätt. Att man inte köper en lägenhet utan en andel i föreningen innebär även att man har ett ansvar för gemensamma ytor. Den andra delen är engagemanget bland medlemmar som gör att bostadsrättsföreningen är en trivsam och attraktiv bostadsrättsförening.

Karina Bergh, Förvaltare

Riksbyggen

Henrik Wolfbrandt, Ansvarig parlamenentarisk verksamhet

HSB 

Monica Westberg, säljare

SBC

11.30 - 12.00

Kom igång med GDPR arbetet om ni ej redan gjort det

Ett ökat intresse för användning av personuppgifter i samhället, den digitala utvecklingen och en strävan att harmonisera den europeiska lagstiftningen har resulterat i ny lagstiftning med ett förstärkt skydd för den personliga integriteten. Den 25 maj 2018 trädde GDPR (”General Data Protection Regulation”) i kraft i Sverige och i övriga EU- länder. GDPR motsvarar i stort sätt bestämmelser i PUL (”personuppgiftlagen”) men innehåller ett flertal förändringar med strängare krav för organisationer.

Camilla Alm Eriksson, Chefsjurist

Riksbyggen

Representant

HSB 

Monika Jukic, Gruppchef Juridik Väst/Syd

SBC

12.30 - 13.00

Ta hand om era konflikter innan de blir surdegar! Men hur?

Bostadsrättshavare ska ta hänsyn till sina grannar och bevara sundhet, ordning och gott skick i och kring fastigheten. I detta ligger att inte störa sina grannar. Störningar är dock ett subjektivt begrepp till många delar. Att bo i flerfamiljshus innebär att grannarna kommer en nära. Barn som leker anses vanligen inte som en störning i lagens mening. Däremot anses väldigt ofta fester på kvällar och nätter normalt som en störning som inte är acceptabel.

Camilla Alm Eriksson, Chefsjurist

Riksbyggen

Klas Sjödell, Jurist

HSB 

David Eriksson, Fastighetsjurist

SBC

13.30 - 14.00

Sund ekonomi i bostadsrättsföreningen. Vad är viktigt att tänka på?

Sund ekonomi i en bostadsrättsförening eftersträvar alla styrelser då man vill slippa höja årsavgifterna. Nyckelordet för föreningarna är långsiktighet. Det är alltid balansgång vilka prioriteringar man ska göra i styrelsen. Ska man ha pengar i kassalådan eller ska man amortera på sina lån eller/och sätta igång projekt för sina pengar. Eller kan man både amortera och sätta igång projekt?

Johan Leissner, Ekonom

Riksbyggen

Britt-Marie Ekvall, Brf-ekonom

HSB 

Matilda Öster, Ekonomispecialist

SBC

Kunskapsscenen anordnas i samarbete med våra medarrangörer: