Styrelseskolan del 2

 

Lena Gruen Malgerud

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

 

Fredrik Nygård

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

 

Hållbara fastigheter och gröna lån

Att ställa om till en mer hållbar framtid är mycket viktigt och genom att beakta klimat och energirisker kan vi alla ta ett långsiktigt ansvar.

Ca 40 % av den totala energiförbrukningen i Sverige kommer från bostäder. Att effektivisera och förbättra energiförbrukningen är därför mycket betydelsefullt för både miljö och klimat. För fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller husägare finns det ett antal åtgärder man kan vidta för att ta ett långsiktigt ansvar för klimat och miljö. Nedan följer några exempel.

  • Energibesparande åtgärder såsom exempelvis värmeisolering, byte till treglasfönster.
  • Förnybar energi såsom vindkraft och solenergi.
  • Energieffektivisering som exempelvis smarta nät, energilagring och bergvärme.
  • Gröna byggnader tex certifierade flerfamiljshus.

Nordea har under våren/sensommaren lanserat gröna lån – ett av flera initiativ där vi som bank kan göra skillnad för klimatet tillsammans med våra kunder. Eftersom en stor del av den totala energiförbrukningen i Sverige kommer från bostäder så är det här ett väldigt effektivt sätt att påverka.

Nordeas chef för Sustainable Finance, Sasja Beslik, påpekar att erbjudandet med gröna lån är en del av en större omställning där Nordea kommer att erbjuda fler tjänster och produkter med tydlig hållbarhetskoppling framöver.

– Vi har länge erbjudit sparprodukter med tydlig hållbarhetsprofil och även hjälpt till att emittera gröna obligationer. I våras lanserade vi gröna företagslån och nu kommer gröna bolån. Riktningen från oss på Nordea är tydlig och det kommer att komma fler initiativ. Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsutveckling, säger Sasja Beslik.

Gröna företagslån erbjuds till alla företagskunder inklusive bostadsrättsföreningar, som står inför, eller har genomfört investeringar som främjar en klimattålig tillväxt genom lägre koldioxidutsläpp eller förnybara energikällor. Exempel på investeringar som kan klassificeras som gröna är energieffektiva fastigheter, vindkraft, vattenrening, elbilar och solenergi. Även vid nyproduktion finns möjligheten att finansiera byggnadskreditiv via gröna lån.

För att kvalificeras för ett grönt företagslån behövs en godkänd certifiering. Godkända miljöcertifieringar för fastigheter är av LEED minst nivå ”Gold”, BREEAM minst nivå ”Very good”, Svanenmärkt eller guld- eller silvercertifierad enligt Sweden Green Building Council.

Gröna bolån med rabatt på 0,10 procentenheter erbjuds till alla privatkunder som bor i en bostad som har energiklass A eller B, är Svanenmärkt eller som är guld- eller silvercertifierad enligt Sweden Green Building Council.

– Vi tror att gröna lån är här för att stanna och att de kommer att etableras som standard på marknaden. Vi tror också att vår egen kreditportfölj kommer att växa sig starkare eftersom de mest hållbara företagen är framtidens vinnare – det ser vi redan nu i studier, säger Magnus Montan, Nordenchef Business Banking på Nordea.

– Som bank har Nordea ett ansvar att ställa om till en mer hållbar framtid. Genom att beakta klimat och energirisker tar vi långsiktigt ansvar. Det är bra för miljön och plånboken. Det är även bra för våra kunder, för oss som företag och för samhället i stort, säger Michael Skytt vd Nordea Hypotek.

Lena Gruen Malgerud

Fredrik Nygård