Home Solutions

Home Solutions

Monternummer: B08:39

Kort om oss
Home Solutions erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin. Med Home Solutions lösning kan våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt mäta den boendes energiförbrukning och rättvist fördela kostnaden. Home Solutions grundades 2001 av HSB samt Vattenfall. Bolaget är sedan 2008 personalägt.

Störst i Sverige mot bostadsrättsföreningar
Vi är Sveriges i särklass största leverantör av IMD (Individuell Mätning och Debitering) el, vatten, värme, elbilsladdare och temperatur med bostadsrättsföreningar. Vi har även privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder.

Finns i hela landet
Home Solutions produkter finns idag installerade över hela Sverige. Kiruna i norr är nordligast och Lund i Skåne den sydligaste installationen. Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i systemet runt hela Sverige.

Bredden är vår styrka
Men vår satsning på IMD (Individuell Mätning och Debitering) börjar nu ge frukt vilket gör att bolaget nischar in sig mer och mer på mätning av el, varm och kallvatten, värme, elbilsladdare.