Inspector Sverige AB

Inspector Sverige AB

Monternummer: B00:05

INSPECTOR STARTADE 2009 SOM EN AVKNOPPNING FRÅN ETT BYGGBOLAG PÅ EFTERFRÅGAN IFRÅN KUNDER.

Som ”byggare” av badrum uppstod en förfrågan från en bostadsrättsförening om man kunde besiktiga alla badrum hos föreningens medlemmar för att kontrollera status.

Med gedigen erfarenhet ifrån badrumsbyggnation samt juridik har vi utvecklat ett arbetssätt som vi kallar Inspectormetoden.

Idag är Inspector den naturliga partnern för bostadsrättsföreningar för att förebygga samt utreda våtrumsskador i lägenheter.

Kom till oss i monter B00:05 

Så berättar vi för dig om

  • Statusbesiktningar.

  • Överlåtelsebesiktningar.

  • Ombyggnadsbesiktningar.

  • Vem som bär ansvaret för vattenläckan – föreningen eller medlemmen?

  • Vad det personliga ansvaret du har som styrelseledamot innebär.