Kretslopp och Vatten

Kretslopp och Vatten

Monternummer: A01:02

Kretslopp och vatten arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering och hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall.