Inspirationsscenen

22 NOVEMBER:

11.00 – 11.30

KONE – Så här enkelt installerar du en hiss i ditt hisslösa hus

Visste du att det går att få statligt stöd för installation av hiss hos bostadsrättsföreningar? KONE kan nu erbjuda totalentreprenad för installation av hissar i hisslösa hus vilket innebär en totallösning för hela projektet där vi även kan hjälpa dig med ansökningar om statligt stöd, bygglov, kontakt med alla underleverantörer etc. Tillsammans med våra experter får du förslag på lösningar som fungerar bäst för just din förening.

Olinus Olsson, Expert på hissar i hisslösa hus

12.00 – 12.30

GÖTEBORG ENERGI – Är solceller något för oss?

Solceller omnämns flitigt i media och press och svenska regeringen har de senare åren satsat mycket på solceller i form av olika subventioner. Men hur vet man att solceller är något för oss? Vilka bitar är det som man bör ha koll på och vilka möjligheter finns med solceller i Göteborg?

Rebecca Palmgren, Produktspecialist

13.00 – 13.30

Utdelning av priset Årets innergård

Bostadsrättsmässan och tidningen Utemiljö delar ut priset till det vinnande bidraget i vår tävling Årets innergård Göteborg. Vinnaren utses av en jury med representanter från Bostadsrättsmässan samt tidningen Utemiljö.

Florence Oppenheim, Tidningen Utemiljö

Karin Blomqvist, Projektledare Bostadsrättsmässan

Robin Lönander, Projektkoordinator, Bostadsrättsmässan

14.00 – 14.30

CLEVER – Erbjud era boende enkel och smidig elbilsladdning

I takt med att antalet elbilar växer på marknaden ökar även behovet av att kunna ladda där bilen står parkerad. Som bostadsrättsförening har du därför stor möjlighet att tillgodose elbilisternas behov och vara med och påverka omställningen till elbil genom att erbjuda laddning. Kom och låt dig inspireras av hur du på ett enkelt och smidigt sätt kan erbjuda dina boende och besökare att ladda sin elbil.

August Mazetti, Ansvarig för segmentet Bostadsrättsföreningar på Clever

15.00 – 15.30

NORDEA – Marknadsuppdatering och ränteriskhantering!

Daniel Grgic från Nordea Markets ger er Nordeas senaste marknadsuppdatering och ränteprognos samt berättar mer om hur ni kan hantera er ränterisk med hjälp av räntetak.

Daniel Grgic, Distribution Manager

16.00 – 16.30

VATTENFALL – Enkla och klimatsmarta energilösningar för bostadsrättsföreningar

Ett nytt energilandskap växer fram. Hur ser det ut och vad innebär det för våra fastigheter? Hur gör vi för att lösa den ofrånkomliga effektproblematiken som kommer uppstå i våra fastigheter och hur kan vi, genom att underlätta för fastighetsägare, skynda på omställningen till ett fossilfritt Sverige?

 

Jörgen Almerborn, Försäljningsansvarig, Vattenfall InHouse

18.15 – 18.45

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING – Vilka faktorer påverkar din bostads utveckling

Föreningens ekonomi

Lägre 

Marknad

Styling

Ingalill Norman, Fastighetsmäklare

23 NOVEMBER:

11.00 – 11.30

ILOQ – Fördelarna med digitala låssystem

Digitala låssystem ökar säkerheten i bostadsfastigheter och erbjuder många nya funktioner som tidigare inte varit möjligt.

 

Christer Wiberg, Country Manager

12.00 – 12.30

HUSJURISTERNA – Vem svarar för skada i huset?

  • Medlemmens ansvar
  • Föreningens ansvar
  • Fördelning av kostnader

Johanna Albrektson och Annette Olanders, Jur.kand. och delägare till Husjuristerna AB

13.00 – 13.30

Utdelning av årets energipris

Bostadsrättsmässan, tidningen Bo Bättre och Göteborg Energi delar ut energipriset till det vinnande bidraget i vår tävling Energipris Göteborg. Vinnarna utses av en jury med representanter från Bostadsrättsmässan, tidningen Bo Bättre samt Göteborg Energi.

Eric Zinn, Hållbarhetschef Göteborg Energi

Karin Rutström, Bo Bättre

Karin Blomqvist, Projektledare Bostadsrättsmässan

14.00 – 14.30

ELECTROLUX – Hållbar framtid i ett klimatsmart boende

Hur tvättstugan kan hjälpa er att nå miljömålen, sänka era kostnader och få mer nöjda boende.

Martin Stolt Perlbo, Distriktschef Flerbostad Väst, Electrolux Professional

15.00 – 15.30

NORDEA – Gröna lån, en klimatsmart finansiering!

Föreläsning om Nordeas hållbarhetsarbete och gröna lån samt hur vi tillsammans kan göra skillnad.

Fredrik Nygård, Senior Business Developer