Om Bostadsrättsmässan

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom området under samma tak och både utställare och besökare får snabbt information och kunskap om det senaste i branschen. Mässan genomförs årligen, växelvis i Sveriges tre största städer. Vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg och Malmö.

VEM BESÖKER MÄSSAN?

 Bostadsrättsmässans besökare är övervägande styrelseledamöter, förvaltare eller inköpare i bostadsrättsföreningar eller samfälligheter. Vi välkomnar även enskilda bostadsrättshavare och blivande bostadsrättsköpare i en brf eller samfällighet. Kanske planerar du att snart ingå i en styrelse? Vi erbjuder värdefulla nycklar som gynnar dig både i ditt styrelseuppdrag och som privatperson.

HELA BRANSCHEN UNDER SAMMA TAK

Sveriges största mötesplats för dig som bor i bostadsrätt eller samfällighet. Mässan har arrangerats sedan år 2000.
Här samlas leverantörer inom området under samma tak. Både utställare och besökare får kunskap om det senaste i branschen.

SPARA PENGAR

Lär dig mer om hur du kan förbättra ekonomin
både för föreningen och för era enskilda medlemmar.

NÄTVERKA

Du får möjlighet att nätverka och utbyta
erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och samfälligheter.

UNDER SAMMA TAK

Är du ny i styrelsen och behöver lära dig mer om
ditt uppdrag? Ta del av seminarier och ställ frågor
till HSB, SBC och Riksbyggens experter.